تیر92 - جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲
بهار ِ بی‌قرار - سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
دریچه-4 - چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
سالهای بی‌قراری-31 - جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
دریچه-3 - یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بی‌قراریها-33 - جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲
بی‌قراریها-32 - پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۲
سال دوست داشتنی-1 - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱
- یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
بی‌قراری‌ها-31 - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱
بی‌قراری‌ها-30 - شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
بی‌قراری‌ها-29 - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱
بی‌قراری‌ها-28 - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱
فارغ از تحصیلی-1 - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
بعد از دفاع پایان‌نامه - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱